Penerimaan warisan: seperti yang terjadi

Dalam kes penerimaan murni dan mudah

kemudian pewaris yang bertanggungjawab dengan aset apa-apa hutang yang mati Sesiapa yang mempunyai kepentingan boleh bertanya mahkamah tetap jangka dalam yang disebut keadaanjika ia menerima atau meninggalkan warisan Apabila dipanggil untuk warisan. tidak menerima (dengan express kenyataan atau dengan implikasi). dan tidak memiliki harta turun-temurun.

kekeliruan warisan dengan itu waris

praetor melantik kurator warisan berbohong.

untuk mengelola warisan.

mungkin menyediakan untuk pembayaran hutang harta dan berkaitan kebenaran magistrate.