Negara persatuan Sosial Perumahan — Republik menggalakkan akses simpanan orang-orang ke pemilikan kediaman (seni. empat puluh-tujuh Perlembagaan)

A. N. E. S. sokongan dengan aktiviti, lanjut, dan profesional yang mahir dan berkaitan masalah dalam melaksanakan projek perumahan sosial Setiap orang mempunyai hak untuk taraf hidup yang mencukupi untuk kesihatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, khususnya dengan hal untuk perumahan (artikel dua puluh lima Deklarasi universal hak asasi manusia). A. N. E. S.