Pengampunan Imu, Tasi, dan menetapkan sisa

Hanya ada kereta cukai di cukai baru pengampunan diluluskan oleh Kerajaan. Tidak perlu bayar, bahkan peratusan minimum, mereka juga pembayar cukai yang, antara tahun tahun, telah terkumpul hutang untuk cukai di rumah: Ici) dan cukai di sisa. Untuk melakukan jadi, kau tahu ia adalah selalu Eksekutif yang diluluskan pengampunan total jumlah yang dirakam dengan nilai tidak melebihi satu ribu euro. Sepuluh tahun hutang dipadamkan dalam satu pukulan, bahkan jika pemiutang tidak Cukai atau Hasil Agensi cukai Koleksi tapi cukai koleksi agen tempatan. Ia adalah cukai memperkenalkan antara dan tahun, yang mungkin tidak jatuh dalam pengampunan. Yang dipanggil keamanan cukai mengumpul,