Prosedur pembubaran

Sekarang mari kita pertimbangkan prosedur oleh ikut, selepas penggunaan perintah likuidasi, seperti yang disediakan oleh kebangkrutan hukum. Ingat yang pembubaran prosedur yang sama dengan kebangkrutan, karena ada adalah sebuah penentuan liabiliti dan pembubaran pemiutang. Protagonis prosedur, likuidator, di tempat pertama, seperti yang terjadi untuk kegagalan itu, mengambil alih harta termasuk dalam pembubaran (seni. l.f.), dan semua dokumen perusahaan, termasuk, tentu saja, perakaunan rekod, dengan bantuan, jika perlu, notaioLa pengetahuan perakaunan keadaan aku janji subjek acaranya juga dibantu oleh keadaan (seni. l.f.), yang pengarah syarikat atau syarikat subjek untuk pembubaran akan membuat kepada komisaris-penyelesai dalam akaun pengurusan masa kembali untuk terakhir