Warisan: bagaimana untuk melakukannya karena untuk mendapatkan mereka berkongsi

Masyarakat waris mungkin akan dibubarkan dengan campur tangan Mahkamah tempat di mana ia membuka berturut-turut. Dalam hal kematian seseorang, harta itu diwarisi oleh saudara-saudara dan jiran-jiran menurut pengedaran khusus yang diberikan oleh undang-undang. Individu-individu itu menjadi bersama-waris, sebagai pemilik setiap sebahagian dari masyarakat waris. Perjamuan mungkin akan dibubarkan melalui bahagian atau melalui pengiktirafan untuk setiap waris di bahagian untuk saham yang jatuh ke bagian dari warisan itu. Jika yang meninggal tidak membuat dirinya untuk bahagian oleh perjanjian, ini boleh dilakukan melalui perjanjian antara pihak atau dengan perintah hakim, dengan melakukan prosedur kehakiman petakan. Penghakiman bahagian mesti dipromosikan dengan surat saman