Tiga undang-undang Mendel dan warisan watak-watak: peraturan genetik