Undang-undang hak cipta, itali Masyarakat Penulis dan EditorIa adalah hak yang membolehkan penulis untuk memiliki eksklusif itu bekerja, untuk menuntut bapa, untuk membuat keputusan yang sama dan apabila untuk menerbitkan mereka, untuk menentang mereka amandemen, untuk membenarkan mana-mana jenis menggunakan dan menerima ganjaran yang berkaitan, ganjaran disebabkan oleh orang yang telah mencipta karya — peraturan undang-Undang hak harta adalah hak eksklusif penulis untuk menggunakan menyokong kerja dalam apa-apa cara, untuk membenarkan apa-apa jenis pengedaran awam, pembiakan, eksekusi, perwakilan atau bentuk lain menggunakan dan melihat mereka ganjaran.

Mengetahui lebih banyak orang-orang hak-hak yang menjamin pampasan kewangan, bukan penulis, tetapi untuk orang yang berkaitan atau berkaitan.

Sebagai contoh, untuk catatan label seorang musisi